วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะครับ

39. พิจารณาวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ B = 3 2 A = 2 2 M C = 6 2 " = 10 r, = 12 E, = 8 V E, = 8 V อยากทราบว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน B มีค่าเท่าใด
มีค่าเท่าใด
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉