วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับทำไม่ได้จริงๆ

10:07 %0 "" 3 l l 19 docs.google.com/form + 11 65. ออกแรกลากวัตถุเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงบนพื้นราบที่ มีแรงเสียดทาน ด้วยความเร็วคงที่ จงพิจารณาคำกล่าวต่อไป นี้ 1) งานจากแรงที่มากระทำมีค่ามากกว่างานผลรวมของ แรง2) งานจากแรงเสียดทานมีค่าเป็นลบ3) งานจากแรงโน้ม ถ่วงเท่ากับงานจากแรงเสียดทาน คำตอบที่ถูกต้องคือ * 1 ตะแนน 0 ข้อ 1 และ 2 ข้อ 1 และ 3 O ข้อ 2 และ 3 O ข้อ 1, 2 และ 3 รังสีใดที่ได้จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1. รังสีอินฟาเรด 2. รังสี ตนแนน อัลตราไวโอเลต 3. แสง 4. รังสีเอกซ์ คำตอบที่ถูกต้องคือ * 0 ข้อ 1, 2 0 ข้อ 1, 2, 3 0 ข้อ 1, 2, 3 0 ข้อ 1, 2, 3, 4 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 4 m/s ความเร่งคงที่ วินาทีที่ 1 คนแนน 20 วัตถุมีความเร็ว 16 m/s ความเร่งของการเคลื่อนที่ของ วัตถุมีค่าเท่าไร 0 0.6 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง 0 0.8 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง 0 1.0 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง 0 1.2 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องในเรื่องของการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้ม 1คนแมน ถ่วงของโลกอย่างอิสระ 1) วัตถุขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ตกลงมา ด้วยความเร่งน้อยกว่าวัตถุขนาดใหญ่ 2) วัตถุขนาดเล็กจะ เคลื่อนที่ตกลงมาด้วยความเร่งเท่ากับวัตถุขนาดใหญ่ 3) วัตถุ ที่ปาลงมาจะมีความเร่งมากกว่าวัตถุที่ปล่อยให้ตกลงมา 4) วัตถุที่ปาลงมาจะมีความเร่งเท่ากับวัตถุที่ปล่อยให้ตกลงมา คำตอบที่ถูกคือ " 0 ข้อ 1 และ 3 0 ข้อ 2 และ 3 ข้อ 1 และ 4 0 ข้อ 2 และ 4 รถเคลื่อนด้วยความเร็วต้น 10 m/s ด้วยความเร่ง 5 m/s2 ระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ใน 1 นาที มีค่าเท่าใด * 1 ตะแนน 0 8600 m 9000 m O 9600 m 0 9800 m คลื่นไมโครเวฟถูกใช้แทนคลื่นวิทยุ โดยนำสัญญาณไฟฟ้ามา 1คะแนน ผสมกับคลื่นวิทยุไมโครเวฟเพราะสาเหตุใด * ส่งไปได้ไกลกว่าคลื่นวิทยุ เพราะมีความถี่สูงกว่า O สะท้อนในชั้นบรรยากาศได้ดีกว่าคลื่นวิทยุ 0 0
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉