วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

2.ขณะที่ออกแรงดึงถุงทราย แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียนแผนภาพประกอบ และแรงลัพท์ที่กระทำค่อถุงทรายมีค่าเท่าใด
3.เมื่อออกแรวดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวมีแรงใดมากกระทำต่อถุงทรายบ้างอธิบายพร้อมเขียนแผนภาพประกอบ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด
ช่วยหน่อยค่ะ

2. ขณะที่ออกแรงดึงถุงทราย แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียน แผนภาพประกอบ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด แรงในแนวดิ่ง MANUS แผนภาพประกอบ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด 3. เมื่อออกแรงดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียน แรงในแนวดิ่ง แรงในแนวระดับ chauru UPPO แรงในแนวระดับ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉