วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

วิธีการทำ

SN 11. เส้นและแผนั่งเล่นไม้กระดกกัน เค็มีน้ำหนัก 600 นิวตัน นั่งบนไม้กระดกห่างจากจุดหมุน 2 เมตร หากแอม มีน้ำหนัก 5 นิงตัน แถมต้องนั่งห่างจากจุดหมุนเท่าใด จึงจะทำให้ไม้กระดกอยู่ในสภาพสมดุล 12. พิจารณาโมเมนต์ของแรงที่วัตถุ AB และ C กระทำต่อคาน ดังภาพที่ 4.7 80 N ต่างกันอย่างไร 12.1 โมเมนต์ที่วัตถุ B กระทำต่อคานมีค่าเท่าใด 12.2 โมเมนต์ที่วัตถุ C กระทำต่อคานมีค่าเท่าใด 12.3 จากภาพที่ 474 ถ้าคานอยู่ในสภาพไม่สมดุล จะต้องแขวนวัตถุ A ให้มีระยะห่างจากจุดหมุน ไปทางซ้ายมือเป็นระยะเท่าใด จึงจะทำให้คาน อยู่ในสภาพสมดุล 12.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉