ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ส่งครูพรุ่งนี้แล้ว

9 กิจกรรมที่ ๔ อ ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ไทยสมัยประชาธิปไตยด้านการเมืองการปกครองลงใน ๒0 ซ่องว่าง (ส ๔.๓ ม.5/ ๓) นักเรียนคิดว่าเหตุผลใดที่ทำให้คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ๒. นักเรียนคิดว่าปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้แก่ปัญหาใดบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป ๓. จากเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทย สะท้อน ภาพการเมืองของไทยฮย่างไร ๔. นักเรียนคิดว่าการแก้ไขปัญหาที่ญี่ปุ่นยกกองทัพเข้าไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ กับการ แก้ปัญหาการรุกรานของชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

คำตอบ

คำตอบข้อ4) ต่างกัน เนื่องจากตอนสงครามโลกครั้ง
ที่2 ไทยแก้ปัญหาญี่ปุ่นรุกรานโดยการให้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่าน ถือเป็นพันธมิตร
กับญี่ปุ่นแต่คนบางส่วนไม่เห็นด้วยเลยทำการต่อต้าน
เป็นขบวนเสรีไทย ซึ่งบางส่วนทำให้ประเทศไทยไม่
ได้เป็นประเทศแพ้สงครามในยามนั้นกับญี่ปุ่นไปด้วย
ในขณะที่ร.5 แก้ปัญหาการรุกรานจากชาติตะวันตก
ด้วยการเปิดประเทศ เจริญสัมพันธไมตรีเป็นพันธมิตร
กับมหาอำนาจหลายแห่งเพื่อค้านอำนาจ เจรจาและ
ต่อรอง ปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
กับต่างประเทศ รวมถึงยอมเสียสละดินแดนบางส่วน
ให้กับป้องกันการตกเป็นอาณานิคมเสียสละเอกราช
ทั้งหมด

nn.khing

ขอบคุณค่ะ❤️❤️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!