ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

🙏🏻🙏🏻 ช่วยบอกข้อ 1,10 หน่อยคับ

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำตัวอักษรจากข้อความด้านขวามือมาใส่ด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน 1. พระเจ้าอักบาร์มหาราช 2. ชื่อหม่า เชียน ก. ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 3. ลัทธิเต๋า ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกสู่ดินแดนต่างๆ ค. อักษรคูนิฟอร์ม 4. ซิกกูแรต 5. พระเจ้าอโศกมหาราช ฆ. ขันติธรรมทางศาสนา 6. ฉินสื่อหวงตี้ (จิ้นซีฮ่องเต้) ง. การสร้างสรรค์งานศิลปะ จ. ที่ประทับของพระเจ้า 7. ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี 8. ศาสนสถานของลัทธิขงจื๊อในเกาหลีใต้ ช. บันทึกประวัติศาสตร์สื่อจี้ ณ. เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 9. อาหรับราตรี ซินแบดผจญภัยรุไบยาต 10. ชนชาติที่เป็นตัวกลางส่งต่อประดิษฐกรรมของจีน และอินเดียสู่ซาวยุโรป ญ. ทัชมาฮัล ฎ. จักรพรรดิองค์แรกของจีน 11. จอหงวน ฎ. วรรณกรรมอิสลาม 12. ดราวิเดียน ฐ. ชาวต่างชาติที่ปกครองชาวฮั่น 13. อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ต. เพตรา 14. นาระ ฒ. ชาวอาหรับ 15. ราชวงศ์ชิง ณ. วิหารยองเมียว ด. การสอบคัดเลือกข้าราชการของจีน ต. ผู้สร้างสรรค์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!