ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

อีก4ข้อที่เหลือค้าบ

18:40 น. X แบบทบสอบ หน่วยที่ 3 รัฐโบราณในดินแดน... .. docs.google.com 7พระนางจามเทวีเป็นพระราชธิดา 1 คะแนน ของรัฐใด * O ล้านนา ) พะเยา O ทวารวดี O ละโว้ จารึกที่พบในแคว้นหริภุญชัยใช้ 1 คะแนน ภาษาอะไรในการบันทึก O มอญโบราณและบาลี O เขมรและทมิฬ O บาลีและสันสกฤต O สันสกฤตและเขมร Oแคว้นหริภุญชัยสิ้นสุดลงในสมัย 1 คะแนน
18:40 น. จิ te ll l (56) แบบทบสอบ หน่วยที่ 3 รัฐโบราณในดินแดน... docs.google.com .. บาลและสนสกฤต สันสกฤตและเขมร Qแคว้นหริภุญชัยสิ้นสุดลงในสมัย 1 คะแนน ของกษัตริย์พระองค์ใด * เจ้ามหายส พระเจ้ากัมพล พระยาญี่บา O เจ้าอนันตยส 10.เอกสารทางประวัติศาสตร์ใน ข้อใดเรียกแคว้นหริภุญชัยว่า หนึี่ 1 คะแนน หวัง " * ตำนานพื้นเมือง O หมานซู O จามเทวีวงศ์ O ชิ้นกาลมาลีปกรณ์ = 0

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!