ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกหรือเปล่า ประวัติศาสตร์ม. 3 ค่ะ

20.การคมนาคมขนส่งของออสเตรเลียจะ หนาแน่นบริเวณใด 1 * ก. ตอนใต้ของประเทศ ข. ตอนกลางของประเทศ O ค. ทางตะวันตกของประเทศ ง. ทางด้านชายฝั่งตะวันออกของ ประเทศ จ. ทางตอนเหนือของประเทศ 11.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทวีป อเมริกาเหนือ * O ก. กลุ่มลาติน - อเมริกัน อาศัยอยู่ใน เม็กซิโก ข. พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ 0 อยู่ในเขตหนาว 0 ค. ทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาเหนือ มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี ง. แม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นเขตอุตสาหกรรม O ทั้งของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จ. ทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเขตพื้นที่อับฝน
แบบทlสบ เรือง สีทธิ หน้าที่ เสริภาพ 4. 6 . % C วิ ใจำน " C ม 1." Gaagle Mน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!