ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกหรือเปล่า ประวัติศาสตร์ม.3 ค่ะ

6. ข้อใด เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิด การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป * ก. การสนใจวิทยาการใหม่ ๆ ข. การขยายตัวทางการค้า ค. การสำรวจทางทะเล ง. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จ. ความแตกต่างด้านการปกครอง 8.ในปัจจุบันทวีปยุโรปมีระบอบการ ปกครองแบบใดบ้าง * ก. ระบอบประชาธิปไตย เน้นความเป็น ปัจเจกบุคคลนิยม ข. ระบอบประชาธิปไตย เน้นเป็น ปัจเจกบุคคลนิยม เหตุผลนิยม และ เสรีภาพ ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ ค. ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ ไม่มี O ชนชั้น มีความเสมอภาคกันทุกด้าน ชนชั้นกลาง มีพรรคการเมืองพรรคเดียว ง. ระบอบสังคมนิยม ไม่มีชนชั้น มีความ เสมอภาคกันทุกด้าน ชนชั้นกลาง จ.ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค
19.ผู้ที่ควบคุมคนอังกฤษกลุ่มแรกที่เข้าไป ตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียคือใคร * ก. เอเบล ทัสแมน ข. วิลเลียม เจมส์ ซูน ค. กัปตันเจมส์ คุก ง. กัปตันอาร์เธอร์ ฟิลลิป จ. เจมส์ คุก 10.ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเป็นคนแรก คือ ใคร * ก. เจมส์คุก ข. อเมริโก เวสปุซซี ค. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ง. เอเบล แทสมัน จ. กัปตัน ดี 10 ทวีปเเวฟริดามีพัฒนาการทางการเมือง
18.ทวีปแอฟริกามีพัฒนาการทางการเมือง อย่างไร * ก. ชาติตะวันตกเป็นเจ้าของกิจกรรม ทางการปกครอง ข. การเมืองมีความขัดแย้งกันเอง จนนำ ไปสู่การใช้ระบบเผด็จการ ค. การเมืองไม่มีความขัดแย้ง ใช้การ ปกครองแบบประชาธิปไตย ง. มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ จึงการปกครองมีหลายรูปแบบ จ. มีพรรคการเมืองปกครองประเทศ O หลายพรรค ถ่วงดุลอำนาจกัน 2. เทือกเขาใดอยู่ในทวีปยุโรป " ก. หิมาลัย ข. ร็อคกี ค. แอนดีส ง. คาร์ปาเทียนส์ จ. เอกวาดอ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!