ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยหนูนะคะ🙏

16.ถ้าต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของ ทวีปอเมริกาใต้ควรศึกษาหลักฐานในข้อ ใด * O ก. ตีกัล O ข. พีระมิด กีซาร์ O ค. นครคาร์เทจ O ง. มาชู มาชู O จ. มัมมี่ (0 จำเป็นต้องตอบคำถามนี้ !
5.พราะเหตุใด ระบบกษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญของอังกฤษจึงสิ้นสุดลงด้วย การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ในคริสต์ศักราช 1688 * ก. กษัตริย์ใช้อำนาจสิทธิ์ขาด ไม่ยอมรับ O อำนาจของรัฐสภา ข. กษัตริย์ซึ่งมีอำนาจสูงสุดที่รับมาจาก O พระเจ้า O ค. มีปกครองระบอบเผด็จการ O ง. กษัตริย์สละราชอำนาจ จ. เกิดระบอบการปกครองแบบ O สังคมนิยม (0 จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
6. ข้อใด เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิด การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป 1 * O ก. การสนใจวิทยาการใหม่ ๆ O ข. การขยายตัวทางการค้า O ค. การสำรวจทางทะเล O ง. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ O จ. ความแตกต่างด้านการปกครอง
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!