ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ชุดที่ 3 หมวดหมู่ความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียง ได้แก่ พม่า มอญ ล้านช้าง เขมร สุโขทัย ล้านนา มลายู คำถาม คำตอบ อาณาจักรใดที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างอยูยุธยากับพม่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวกอาณาจักรใดเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาจักรอยุธยาโดยสมบูรณ์ อาณาจักรใดที่อยุธยามุ่งขยายอำนาจเข้าไปเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการค้า อาณาจักรใดมีลักษณะเป็นรัฐกันชนและเป็นด่านหน้าป้องกันการรุกราน ของพม่า อาณาจักรใดที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างราชวงศ์กับอยุธยา อยุธยาได้รับอิทธิพลทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมจาก ความสัมพันธ์กับอาณาจักรใดมากที่สุด ชาติใดมีความสัมพันธ์กับอยุธยาในลักษณะบ้านพี่เมืองน้อง อาณาจักรใดที่มีความสัมพันธ์กับอยุธยาในลักษณะคู่สงคราม มีการแข่งขัน อำนาจ แย่งชิงความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉