ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ

ใบงานที่ เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา ๒.๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ื่อ นามสกุล ชั้น ม.2. เลขที่ โรงเรียน คำชี้แจง: ให้นักเรียนสืบค้นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาที่นักเรียนรู้สึกประทับใจจำนวน ๑ ภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมจากหนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หรือจากแหล่งเรียนรู้ อินเทอร์เน็ต พร้อมวาดภาพประกอบลงในกรอบพื้นที่ที่กำหนดให้ ชื่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาที่รู้สึกประทับใจ ๒. ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยานี้ ด. อธิบายลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยานี้ ๓. ๔. ความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาที่มีต่อสมัยปัจจุบัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!