ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🥺💕

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์๕ หน้า ๒๑ ในงานที่ ๒.๑๔ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ชื่อ-นามสกุ. เชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/.. เลขที่ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. พัฒนาการของสหประชาชาติสามารถแสดงด้วยเส้นเวลา time line ได้อย่างไร ๒. หน่วยงานใดของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ ๓. คำขวัญว่า "United in Diversity" ของสหภาพยุโรป มีความหมายว่าอย่างไร ๔. องค์การการค้าโลกมีบทบาทในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างไร ๕. "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" เป็นคำขวัญในการปฏิบัติงานของประชาคมอาเซียน มีความหมายว่าอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!