เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทย ม.3 อิศรญาณภาษิต

29

687

0

ข้อมูล

Mhodomya

Mhodomya

ดูพร้อมหน้าในหนังสือ สามารถอ่านได้ทั้งในนส.(ถ้าเข้าใจนะ😂) และสรุป
รหัสเลขหน้าบท คือ
๑ = แปลความหมายได้ทีละ1วรรค
๒ = แปลความหมายได้ทีละ2วรรคหรือเรียกว่า1บาท
๔ =แปลความหมายได้ทั้งบท

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้