มัธยมต้น
Sunndelle ★

Sunndelle ★

☁️ ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนน้า 💗
15 yrs. 🌵✨ | dek65 💫
❝เรามาพยายาม
แล้วทำให้เต็มที่กันน☺︎❞
,,

โน้ต

จำนวนโน๊ต
14
จำนวนไลค์
1720

Q&A

จำนวนคำตอบ
30
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

คณิต-สูตรเลขยกกำลัง,จน.เต็ม✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

คณิต-สูตรเลขยกก...

Sunndelle ★
77
3
ประวัติศาสตร์-อาณาจักรอยุธยา✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์-อ...

Sunndelle ★
49
3
ฟิสิกส์-ตรีโกณมิติ,กลศาสตร์✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์-ตรีโกณม...

Sunndelle ★
106
6
5 เทคนิคการ short note✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • แผนการเรียน

5 เทคนิคการ sho...

Sunndelle ★
282
4
เคมี-ธาตุและสารประกอบ✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

เคมี-ธาตุและสาร...

Sunndelle ★
62
2