เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทยม.3💖💕

427

14143

0

ข้อมูล

Cee_Yu

Cee_Yu

ภาษาไทยม.3จ้า~~~
•โคลงสี่สุภาพ
•การพูด
•จดหมายกิจธุระ
•ระดับภาษา
•คำสมาส-สนธิ
•พระบรมราโชวาทในร.5

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News