เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ศักดินา💛

6

238

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ศักดินา หมายถึง อำนาจปกครองที่นา คิดเป็น จำนวนไร่มากน้อยต่างกันไปตามศักดิ์ *ใช้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ*

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้