เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ประวัติ] เอเชียตะวันออก ม.2

239

2331

1

ข้อมูล

_gramxpp

_gramxpp

มัธยมต้น 2

**please read**
**เดมขอไฟล์ pdfได้นะคะ**
IG:_gramxpp

• เราสรุปตามที่เราเรียนนะคะ ฉะนั้น*อ่านหนังสือควบคู่ด้วยนะคะ*
• ถ้าเขียนผิดขอโทษด้วยนะคะ
• ขอโทษสำหรับลายมือนะคะ (เราสรุปก่อนสอบเลย)

—เกาหลีถูกแบ่งที่เส้นขนาน 38 องศาเหนือ
—คสม.=ความสามารถ

ความคิดเห็น

_gramxpp
Author _gramxpp

https://drive.google.com/file/d/1klrWx3fNNgd33qE0LPL3K4sJs92aTkQF/view?usp=drivesdk

News