เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แหล่งอารยธรรมทวีปเอเชีย M.2🌉

267

2258

1

ข้อมูล

𝘱𝘳𝘸𝘹

𝘱𝘳𝘸𝘹

🍇แหล่งอารยธรรมต่างๆ
จีน
อินเดีย
เมโสโปเตเมีย
อิสลาม
🔮แหล่งมรดกโลกในเอเชีย
*Goodnotes อันที่สองแล้วจ้า ติชมได้นะ คิ____คิ*

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้