เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ🌞

134

1725

1

ข้อมูล

ผัดไทยซาลาเปาไส้ถั่ว

ผัดไทยซาลาเปาไส้ถั่ว

ครั้งแรกที่เราสรุปบทเรียนและแชร์ให้ทุกคนเข้ามาอ่าน เราไม่แน่ใจว่าจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่า 555
เขียนผิด หรือ ตกหล่นอะไรตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยเด้ออ
•เข้าใจหรือไม่เข้าใจเม้นบอกด้วยเด้อ💓

ความคิดเห็น

นพรุจ666

ดีครับอ่านแล้วเข้าใจง่ายครับ

แชร์โน้ตนี้