วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

สอบถามวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ เกี่ยวกับเคมีม.3 ข้อ5กับข้อ29 ช่วยอธิบายวิธีทำหน่อยค่ะ

5) สารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต จำนวน 2 บีกเกอร์ มีความเข้มข้นและปริมาตร ดังนี้ บีกเกอร์ที่ 1 เข้มข้น 20% โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 10 ml บีกเกอร์ที่ 2 เข้มข้น 10% โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 30 ml ถ้านำสารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต ทั้ง 2 บีกเกอร์ เทผสมกันจะได้สารละลายคอปเปอร์ (I) ซัลเฟต มีความเข้ม บ ขันร้อยละเท่าไรโดยมวลต่อปริมาตร 1. 5.0 % 2. 7.5 % 3. 12.5 % 4. 15.0 % คำชี้แจง : ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7 ในการทดลองศึกษาสมบัติบางประการของสารละลาย 5 ชนิด คือ สาร A B C DE ได้ผลดังนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ โซเดียมไฮโดรเจน แอมโมเนียม สารละลาย การนำไฟฟ้า สังกะสี กระดาษลิตมัส คาร์บอเนต คลอไรด์ นำ เกิดแก๊ส ไม่ได้ทดสอบ ไม่เกิดแก๊ส สีแดง - สีแดง A สีน้ำเงิน ไม่เกิดแก๊ส ไม่เกิดแก๊ส เกิดแก๊สกลิ่นฉุน นำ สีแดง > B สีแดง นำ ไม่ได้ทดสอบ เกิดแก๊ส ไม่เกิดแก๊ส Mม่เกิดแก๊ส โจทย์แบบฝึกหัด
29) แก้วน้ำมวล 100 กรัม บรรจุน้ำ 100 กรัม และน้ำแข็ง 100 กรัม 0 องศาเซลเซียส เมื่อนำโลหะมวล 100 กรัม 100 องศาเซลเซียส หย่อนลงในแก้ว ปรากฏว่าอุณหภูมิผสมเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส จงหาค่าความจุความร้อนจำเพาะ ของโลหะว่าเป็นกี่ cal/gc กำหนดให้ 1. ไม่คิดแก้วน้ำ 2. ค่าความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งเท่ากับ 80 cal/g 3. ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 calg 1. 6 cal/g c 2. 12 calgc 3. 14 calgc 4. 15 calgc 30) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. แก๊สธรรมชาติและน้ำมันเกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิต จัดเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุหลัก คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ข. ส่วนประกอบที่แยกได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ และมีจำนวนคาร์บอนอะตอมจากน้อยไปมาก คือ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ค. ไอโซเมอไรเซชันและรีฟอร์มมิ่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันเพื่อเพิ่มค่าเลข บ ออกเทนของน้ำมันเบนซิน
วิทยาศาสตร์ เคมี สอบเข้าม.4 วิทยาศาสตร์ม.3

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ใช้สูตรม.4ค่ะ ให้ c=ความเข้มข้น v=ปริมาตร

Tong

ขอบคุณนะคะ 🙇🏻‍♀️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉