วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกหรือเปล่า วิทยาศาสตร์ม 3 ค่ะ🙏🙏🙏🙏🙏🙏

50. ข้อใดไม่ถูกต้อง (มฐ. ว 2.1 ม.3/1) 1. ซีลิโคนที่มีลักษณะเป็นยางเหนียวมีโครงสร้างเป็นแบบร่างแห 2. ซิลิโคนไช้เป็นกาวประสานรอยต่อของขอบกระเบื้องหรือท้องเรือเพื่อกันน้ำซึม 9 ซีลิโคนว่องไวในปฏิกิริยาเคมี สลายตัวง่าย ไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 4. ซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นน้ำมันมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าซิสิโคนที่มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง 51. ข้อใตถูกต้อง (มฐ.ว 2.1 ม.3/1) ก. เส้นใยที่หุ้มเมล็ดฝ่าย นุ่น และใยมะพร้าวจัดเป็นเส้นใยเซลลูโลส ข. สินินและปอจัดเป็นเส้นใยจากเปลือกไม้ ศ. ผ้าไหมหดตัวเมื่อได้รับความร้อนและความชื้น 1. ข้อ ก และ ข 2. ข้อ ข และ ค 3. ข้อ ค และ ก @ ถูกต้องทุกข้อ 52. เส้นใยสังเคราะห์มีสมบัติพิเศษหลายอย่างต่างไปจากเส้นใยธรรมชาติ ดังนี้ n. ทนต่อเชื้อราและจุลินทรีย์ ข. ไม่ยับง่าย ไม่ดูดน้ำ ทนต่อสารเคมี ค. ผลิตได้ครั้งละมาก ๆ และรวดเร็ว ข้อใดถูกต้อง (มฐ. ว 2.1 ม.3/1) (1 ข้อ n และ ข 2. ข้อ ข และ ค 3. ขอ ค และ ก 4. ถูกต้องทุกข้อ 53. ข้อใตเป็นการเลือกปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด (มฐ.ว 2.1 ม.3/2) 1. เก็บขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วใส่ไว้ในน้ำมันเบนซิน 2. เก็บด้วยชามประเภทเมลามีนที่ชำรุดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 3. ใช้ถ้วยชามที่ผลิตจากพอลิเอทีลีนอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ 4. ใช้ภาชนะที่เคลือบด้วยพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนในการทอดปลา แบบทดสอบตามผลการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 9

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉