มัธยมปลาย
hi_lleena 🌷

hi_lleena 🌷

fb : Wanissa Ruenarkas
ig : bbi.im_leena
ในโลกนี้ไม่มีคนโง่ มีแต่คนที่ยังพยายามไม่พอ 💪

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
374

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[PanyaSociety]เคมี🧪 คลื่น ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

[PanyaSociety]เ...

hi_lleena 🌷
6
0
[PanyaSociety]เคมี🧪 อะตอมและสมบัติของธาตุ ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

[PanyaSociety]เ...

hi_lleena 🌷
22
0
[PanyaSociety] เคมี🧪 
อุปกรณ์และหน่วยวัดทางเคมี ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

[PanyaSociety] ...

hi_lleena 🌷
27
0
[PanyaSociety] เคมี🧪 
ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี1 ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

[PanyaSociety] ...

hi_lleena 🌷
42
0
ระบบประสาทและอวัยวะรับรู้ความรู้สึก🧠 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

ระบบประสาทและอว...

hi_lleena 🌷
103
0