วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกหรือเปล่า วิทยาศาสตร์ม 3 ค่ะ🙏🙏🙏

59. ข้อใดดุลสมการได้ถูกต้อง (มย. ว 2.1 ม.3/3) 1. Al(s) + 0(g) + Al,O4s) 2. 2AI(s) + 0(g) Alo(5) 3. 2A(s) + 30,(g) + Al,os) 1) 4A(s) + 304g)+2Ayo(s) 60. ข้อใตกล่าวถึงกฎทรงมวลไม่ถูกต้อง (มฐ. ว 2.1 ม.3/4) 1. เกิดในระบบปิดเท่านั้น ไม่ขึ้นกับการเปิดหรือปิดภาชนะ 3. ไม่มีการถ่ายเทมวลให้กับสิ่งแวดล้อม 4. มวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเท่ากัน 61. ให้สาร A ทำปฏิกิริยากับลาร B 10 กรัม ในบีกเกอร์ที่มีฝาปิด เกิดเป็นสาร C จำนวน 12 กรัม และแก๊ส D 8 กรัม ถ้าการทดลองนี้เป็นไปตามกฎทรงมวลแสดงว่าปฏิกิริยานี้ใข้สาร A กี่กรัม (มฐ. ว 2.1 ม.3/4) 1. 8 กรัม @10 กรัม 3. 12 กรัม 4. 20 กรัม 62. สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (K) 1.56 กรัม ทำปฏิกิริยากับเลด (I) ในเตรต 1.66 กรัม ได้เป็น โพแทสเซียมในเตรต (KND,) และเลด (I) ไอโอไดด์ ถ้ามีโพแทสเซียมไนเตรตเกิดขึ้น 2.4 กรัม อยากทราบ ว่ามีเสต (I) ไฮโอไดต์เกิดขึ้นกี่กรัม (มต, ว 2.1 ม.3/4) 1. 0.10 กรัม 2. 0.82 กรัม 3. 1.56 กรัม 4. 3.22 กรัม 63. การละลายของโซเดียมไฮตรอกไซด์นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบโต (มฐ. ว 2.1 ม.3/5) 1. การเปลี่ยนแปลงแบบดูดอุณหภูมิ 3. การเปลี่ยนแปลงแบบดูตความร้อน 64. ปฏิกิริยาเคมีที่มีการถ่ายเทพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมเรียกว่าอะไร (มฐ.ว 2.1 ม.3/5) 2. การเปลี่ยนแปลงแบบคายอุณหภูมิ (4) การเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อน 2. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ 4. ปฏิกิริยาคายความร้อน 1. ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 3. ปฏิกิริยาดูดความร้อน 65. แก๊สแอมโมเนียสลายตัวดังสมการต่อไปนี้ 2NH(g) + 93 ป -+ N,(9) + 3H,(g) ปฏิกิริยานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบโต (มฐ. ว 2.1 ม.3/5) 1. การเปลี่ยนแปลงแบบดตูตอุณหภูมิ 2 การเปลี่ยนแปลงแบบตูดความร้อน 3. การเปลี่ยนแปลงแบบคายอุณหภูมิ 4. การเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อน แบบทดสอบตามผลการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 11

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉