เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบปลายภาค] สรุปวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 ep.2

752

8892

2

ข้อมูล

GamBio

GamBio

มัธยมต้น 3

เรื่อง คลื่นและแสง
พันธุศาสตร์
ระบบสุริยะของเรา

ความคิดเห็น

Guest
Guest

ดีดีมากเลยค่ะ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🥰

SaZee
SaZee

ดีมากเลยงับ

News