เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปม.2 วัฒนธรรมไทย

35

605

0

ข้อมูล

doublechinstudy 🍑🌹

doublechinstudy 🍑🌹

อันนี้เนื้อหายิบย่อยค่อนข้างเยอะโนะ🍉🌞
จำเฉพาะส่วนเด่นๆ สำคัญๆเอาเนาะ👑🌴🍑
**มีเบิ้ลหน้านึง 2 ครัง หื่อออ ซอรี่เด้ออ มือลั่น**

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้