เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์ม.2

654

8186

6

ข้อมูล

study63s

study63s

สรุปจากหนังสือสังคมม.2ของอจท.ค่ะ
-การออม-การลงทุน หน้า1-2
-การผลิตสินค้าและบริการ 3
-เศรษฐกิจพอเพียง 4
-การคุ้มครองผู้บริโภค 5
-ระบบเศรษฐกิจ 6-8

ความคิดเห็น

Rain~♤♤♤

ขอบคุณค่าา

♡ICE

ขอบคุณค่า♡

ผู้เยี่ยมชม

อ่านง่ายมากค่า

Pimmii☻

ขอบคุณค่าา ช่วยได้มากเลยย

แชร์โน้ตนี้