เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การอ่านบทร้อยแก้ว& ร้อยกรอง📖💭

43

1172

0

ข้อมูล

มัมหมีน้อนแท🐻🤏🏻🥺✨

มัมหมีน้อนแท🐻🤏🏻🥺✨

มัธยมต้น 3

ภาษาไทย ม.3 ( การอ่านบทร้อยแก้ว&ร้อยกรอง , กลอนสุภาพ ,กลอนบทละคร ,กลอนเสภา ,กาพย์ยานี 11,กาพย์ฉบัง 16,กาพย์สุรางคนางค์ 28,โคลงสี่สุภาพ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News