มัธยมต้น
Rushstudyth

Rushstudyth

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
Thanks for your like&follow! 🍽🥞🍰
🥑𝙄𝙜 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮𝙜𝙧𝙖𝙢:𝙧𝙪𝙨𝙝𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮𝙩𝙝

โน้ต

จำนวนโน๊ต
80
จำนวนไลค์
5455

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0