มัธยมปลาย
_𝗆𝗒𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾𝗌𝗍𝗎𝖽𝗒𝗐𝗈𝗋𝗅𝖽🍳

_𝗆𝗒𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾𝗌𝗍𝗎𝖽𝗒𝗐𝗈𝗋𝗅𝖽🍳

โน้ต

จำนวนโน๊ต
46
จำนวนไลค์
6895

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0