เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

21

343

0

ข้อมูล

a.study_sx

a.study_sx

มัธยมต้น 3

เค้าสรุปตามความเข้าใจของตัวเองน้าา ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News