มัธยมปลาย
piarydek66

piarydek66

เพศ
หญิง
#dek66

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
3041

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

ปริมาณสารสัมพันธ์

piarydek66
64
0
โครงสร้างอะตอม ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

โครงสร้างอะตอม ม.4

piarydek66
223
1
พื้นฐานเคมี ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

พื้นฐานเคมี ม.4

piarydek66
58
0
พันธะเคมี ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

พันธะเคมี ม.4

piarydek66
220
0
[กลางภาค] คณิต ม.3 สถิติ ตรีโกณมิติ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

[กลางภาค] คณิต ...

piarydek66
92
1