เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พิ้นที่ผิวและปริมาตร

55

777

0

ข้อมูล

𝔹𝕒𝕝𝕒𝕝𝕒𝕟𝕒𝕟𝕒🍌🍫

𝔹𝕒𝕝𝕒𝕝𝕒𝕟𝕒𝕟𝕒🍌🍫

มัธยมต้น All

เลคเชอร์นี้นานมากแล้ว เป็นเนื้อหาที่เราเรียน จะดูยุ่งๆนิดหน่อย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News