คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับผมไม่เข้าใจเลยข้อ 4 กับข้อ 5

08:59 พ. 7 ธ.ค. ใบงาน 3 TH SarabunPSK แบบฝึกทักษะที่ หน้าแรก แทรก วาด เค้าโครง รีวิว มุมมอง 16 BIU aAA | E✓ E✓ DR 1. พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 14 เซนติเมตร มียอดพีระมิดสูง 24 เซนติเมตร จะมีสูงเอียงเท่าใด และมีปริมาตรกีลูกบาก เซนติเมตร 2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีฐานยาวด้านละ 6 เซนติเมตร สันยาว 5 เซนติเมตรจะมีสูงเอียงเท่าไร 3. พีระมิดนมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตรปริมาตร ขอพีระมิดตัน เท่ากับเท่าไร 4. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง 6 เซนติเมตร และมีปริมาตร 32 ลูกบาศก์เซนติเมตร ฐานแต่ละด้านของ พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ยาวเท่าไร 5. กำหนดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานยาวด้านละ 4 นิ้วและมีสูงเอียงยาว 6 นิ้ว พื้นที่ผิวของพีระมิด เท่ากับกีตารางนิ้ว 99% :

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉