เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค64](คณิตม.3)เน้นแค่จุดที่ออกสอบ [สอบกลางภาค2/64]

480

7094

0

ข้อมูล

Jinda

Jinda

มัธยมต้น All

เฉพาะเด็กศรีพฤฒา(ศฒ.)ที่เรียนกับครูจินดานะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News