เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป อสมการม.3 เทอม2 ._.

496

8905

1

ข้อมูล

พลย🧸🍪

พลย🧸🍪

มัธยมต้น 3

ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะงับ เราสรุปแบบที่เราเข้าใจงับบ._.

ความคิดเห็น

ปิ้วๆๆๆๆ
ปิ้วๆๆๆๆ

ตัวแปรจะต้องไม่เท่ากับ 0 ใช่ไหมคะ

News