เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป พื้นที่ผิวและปริมาตร,กราฟ

712

8175

1

ข้อมูล

b ♡

b ♡

ตรงไหนมองไม่เห็นขอโทษด้วยน้า
ขอบคุณชีทสรุปจากอาจารย์มากๆค่ะ ❤

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้