สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

1. มหาศักราชเป็นการนับศักราชที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด
2.สมัยประวัติศาสตร์โลกตะวันตก เริ่มที่เเหล่งอารยธรรมใด
3.คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักฐานที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สากลในสมัยใด
***********************pls*************************

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉