ภาษาอื่นๆ
มัธยมปลาย

อินโฟกราฟิกหมายถึงอะไร

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ข้อมูลที่มีการใช้ภาพแทนคำพูด หรือมีภาพประกอบที่รวบรัด เข้าใจง่าย ไม่ต้องอธิบายยาวๆ อ่านแล้วไม่ลายตา ไม่เน้นสีเยอะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉