วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยทีครับ

๑ ๐» ฆ =% 9/ ให้นักเรียนศึกษาประเภทของโครงงานแล้วสรุป
การบ้านด่วน

คำตอบ

อันนี้ตามหลัก สสวท. นะคะ
1 ประเภทสำรวจ/รวบรวมข้อมูล —> ศึกษาปัญหาจากความไม่รู้
2 ประเภททดลอง —> ศึกษาเปรียบเทียบของ,สิ่งของ,วิธีการต่างๆ
3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์/การพัฒนา —> เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4 ประเภททฤษฎี —> สร้างทฤษฎีใหม่/ขยายขอบเขตของทฤษฎีเดิมที่มีอยู่

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!