วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ ตรงสรุปอะครับ

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ข้อ 8 เล ณ 0 5 ส สํารวจ ทดลอง | สิงประดิษฐ์ | ทฤษฎี ชื่อโครงงาน ซึ่ 87 ซ่ ซ่ ๑. | เครื่องสลัดเปลือกกระเทียม การศึกษาเปรียบเทียบปลานิลที ๒. | เลียงในบ่อกับปลานิลที่เลียงใน กระชังริมแม่นํา อุปกรณ์ช่วยขับรถยนต์ถอยหลัง ๓. บ เข้าจอด ชนิดของผักที่เก็บจากธรรมชาติที่ ๕. วางขายในตลาด การศึกษาไข่เค็มที่ดองจากนํา ๕. ส๓ " บาดาล ทีมีคุณสมบัติเป็นเบส ซ่ ฆ = ๒. | เครื่องกะเทาะเปลือกลิสง ฒ. | เครื่องเปิดปิดหน้าต่างโทรศัพท์ การศึกษาเปรียบเทียบปลานิลที ๕. | เลี้ยงโดยอาหารเม็ดกับเศษอาหาร ในครัวเรือน การสํารวจปริมาณผักตบชวาใน ฒ | นะ แม่นําเจ้าพระยา อุปกรณ์ตกปลา ๒ หน้า พลังงาน ๑๐. 8 แสงอาทิตย์ ให้นักเรียนศึกษาประเภทของโครงงานแล้วสรุป
โครงงาน การบ้านด่วน

คำตอบ

อันนี้ตามหลัก สสวท. นะคะ
1 ประเภทสำรวจ/รวบรวมข้อมูล —> ศึกษาปัญหาจากความไม่รู้
2 ประเภททดลอง —> ศึกษาเปรียบเทียบของ,สิ่งของ,วิธีการต่างๆ
3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์/การพัฒนา —> เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4 ประเภททฤษฎี —> สร้างทฤษฎีใหม่/ขยายขอบเขตของทฤษฎีเดิมที่มีอยู่

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!