คำตอบ

ตัวแปลต้น=ชนิดของน้ำ
ตัวแปรตาม=การเจริญเติบโตของแหนสีเขียว
ตัวแปรควบคุม=ปริมาณของนำ้ และแสง
ส่วนข้อสุดท้าย ไม่เคลียร์เลยค่า

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!