ภาษาไทย
มัธยมปลาย

(ไกลโฟเสต(01))เป็น(สารกำจัดหญ้าและวัชพืช(07))ชนิดต่างๆ
ทำไมถึงตอบ 01—•07 ครับ

gat เชื่อมโยง

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?