ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับ🥹

68. lo, เจ้าอย่าย่อท้อ ไม่พอที่ เอ็นดูนัดคาโศกาลัย (... “บัดนั้น ได้ฟังกิจจา คลาไคล ก้มเกล้าประณตบทบงส์ ๑๔. “ เห็นระเด่นมนตรีต่อสู้ 64 สามองค์ทรงม้ากระชั้นชิด “มาเห็นศพทอดทิ้งกลิ้งอยู่ หนุ่มน้อยโสภาน่าเสียดาย (.... ๑๕. “ อันเพลงกริชชวามลายู คิดแล้วชักกริชฤทธิรณ (...... ๑๘. (..... 66 ๑๖. “ จำกูจะสังหารผลาญด้วยกริช คิดพลางชักกริชฤทธิไกร ๑๓. “แทงต้องระตูแล้วฟัน ต่างทรงศักดาวราฤทธิ์ “ เมื่อนั้น เห็นไพรีรุกไล่อนชา ๑๕. “ หรือหนึ่งพึ่งจะมาเป็นน้อง เราคิดเห็นผิดประลาดใจ ๒๐. “ ใช่นางเกิดในปทุมา จะมาช่วงชิงกันดังผลไม้ แต่เพียงนี้ไม่พรั่นหวั่นไหว ว่ามิได้จะครไทยจะมรณา ทั้งสี่เสนีผู้ใหญ่ เข้าไปยังท้องพระโรงคัด พระวงศ์เทวากระหยาหวัน” .) พระพินิจพิศดูแล้วใจหาย ควรจะนับว่าชายโฉมยง แทงระตูแม่ทัพคับจิต จะสังหารผลาญชีวิตไพรี กูรู้สันทัดไม่ขัดสน ร่ายรำทำกลมารยา” ซึ่งเทเวศร์ประสิทธิ์ประสาทให้ แล้วร้องว่าไปมิได้ช้า ไม่ชอกช้ำผิวหนังแต่ซักนิด เลี้ยวไล่ตามติดต้านทานฯ พระสุริย์วงศ์พงศ์อสัญแดหวา พระขับมาถลันออกกั้นกาง เกี่ยวข้องรักกันเป็นไฉน จงบอกไปแต่จิรงบัดนี้ฯ ” สุริย์วงศ์พงศา มหาไม่ อันจะได้นางไปอย่าสงกา
AAAA รวัฒน ที่ขีดเส้นใต้ในคำประพันธ์ต่อไปนี้หมายถึงตัวละครตัวใดให้นักเรียนเขียนชื่อของตัวละครตัวนั้น ว่าเสียงสามนิ่มน้องเสน่หา เห็นแต่ป่าพุ่มไม้ใบบัง ๒), “สตรีใดในพิภพจบแดน ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา ในช่องว่างให้ถูกต้อง "แว่วเสียงสำเนียงบุหรงร้อง พระแย้มเยี่ยมม่านทองทัศนา (.. ๓. “ แล้วว่าแก่คะหนังเสนา มิให้เสียวงศาสุรารักษ์ ๔. “แม้นมิยกพลไกลไปช่วย อย่าดูทั้งเปลวอัคคี (... 5. “ จึงยับยั้งฟังพระองค์ทรงยศ กองทัพนับแสนแน่นอนันต์ “ อันองค์พระบรมเชษฐา เจ้ามาในทางพนาลัย ๓. “ ทูลพระเชษฐาสุริยวงศ์ เราจะให้สุหรานากงไป @O. “ เมื่อนั้น ฟังโอรสาพาที 6. “แล้วตรัสแก่กะหดตะปาตี จะเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจอนุชา " เมื่อนั้น เผยสีหบัญชรแล้วบัญชา ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ เราจะยกโยธาไปโหม ก งดสักเจ็ดวันจะยกไป 99 ถึงเราด้วยก็อย่ามาดูผี แต่วันนี้ขาดกันจบบรรลัย เห็นจะให้ใครมาหรือหาไม่ ยังได้ข่าวบ้างหรือนัดดาฯ ” จะกำหนดให้ตั้งค่ายมั่น พร้อมกันหยุดอยู่ที่ชายไพร อย่าให้ทรงพระวิตกหมกไหม้ ช่วยพระชิงชัยด้วยไพรี พระปิ่นภพกุเรปันกรุงศรี จึงตรัสสั่งเสนีทันใด 35 อันสงครามครั้งนี้เห็นหนักหนา ไม่มีที่ปรึกษาหารือใคร” พระสุริย์วงศ์องค์ศรีปัตหรา ตรัสสั่งเสนาธิบดี
ช่วยหน่อยคับ🥹
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?