ภาษาไทย
มัธยมปลาย

pls

14 do นักเรียนขีดเส้นได้ตำแหน่งที่เป็นคำเอก คำโทจากคำประพันธ์ที่กำหนดแล้วตอบคำถามต่อไป สองลงในสระเร้น c. Q ๒.๓ อมาโห หน คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร อย่าโทษไทท้าวทวย อย่าโทษสถานภูผา อย่าโทษหมู่วงศา โทษแต่กรรมเองสร้าง จะลอบลักดูเหน คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร แต่พูดมามากแล้ว เทวา ย่านกว้าง มิตรญาติ ส่งให้เป็นเอง โคลงโลกนิติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาติ กรรณฟังได้ยินถนัด เราพูดชัดแจ่มแจ๋ว ก็รู้เข้าใจกันนา ลิลิตพระลอ ไม่ปรากฏนาม ลิลิตนิทราชาคริต : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า • คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร PENTEL CO.LTD Made in Japan PD105T-SR 86481016300

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉