ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบแต่ละข้อหน่อยคะ
ได้ข้อไหนตอบได้นะคะ บ้างข้อก็ยังดีคะ

- สภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ ประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ประเทศที่นับถือ ศาสนาอิสลาม - สาเหตุและผลของการยึดครองของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - รัฐและอาณาจักรโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีบงใต้ - ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน - แหล่งมรดกโลกในเวียดนามและอินโดนีเซีย - การอบนุรักษ์แหล่งอารยธรรม
ช่วยหาคำตอบแต่ละข้อหน่อยนะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!