คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทุกข้อที่ถูก...ต้องให้เหตุผล
ทุกข้อที่ผิด...ต้องแทนค่าตัวแปร

ปล.ข้อ 1-5 มั่วล้วนๆค่ะ

| 1. กําหนดให้ ล, ๒6, ๐, และ ๕ เป็นจํานวนจริง ข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด 1 1) ถ้าล20แล้ว-ล๓<0
ตรรกศาสตร์

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!