คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

โจทย์ข้อนี้ทำไม่ได้เลยครับมีใครพอมีวิธีเเก้ไหมครับ

ว อัม สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 20 แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 2 จากข้อความต่อไปนี้จงตอบคำถามข้อ 1)-3) จากการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์หนึ่งมีผู้มารับบริการดังนี้ ซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวน 20 คน 9 ซ่อมมุ้งลวดจำนวน 18 คน เรียน 108 อาชีพ 25 คน ซ่อมรถจักรยานยนต์และมุ้งลวดจำนวน 9 คน x ซ่อมมุ้งลวดและเรียน 108 อาชีพ 10 คน 31 1) เรียน 108 อาชีพอย่างเดียวกี่คน JAF 1. 5 20 ( 2. 10 3. 15 4. 25 5. 35 ซ่อมรถจักรยานยนต์และเรียน 108 อาชีพ 12 คน 12 10 ซ่อมรถจักรยานยนต์ มุ้งลวด และเรียน 108 อาชีพ 7 คน Da 713 1425 #h 109 2) ผู้ที่มาใช้บริการ 2 อย่างมีกี่คน ลวด 5 38 9 40 20 2018 20 10 yous 20 ( 19 ) ลอ 25 2018
คณิตศาสตร์
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉