คำตอบ

ค.ค่า

ผู้เยี่ยมชม

ฟิลิปปินส์นี่แตกต่างยังไงหรอคะ

pf+

ฟิลิปปินส์ต่างจากประเทศอื่นที่มีมาเพราะว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธน้อยที่สุดค่ะ อาจจะมีนับถือบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่า ลาว พม่า เวียดนามค่ะ

แสดงความคิดเห็น