มัธยมปลาย
Haneul_korean.z

Haneul_korean.z

มีอะไรถามแวะไปที่เพจ haneul_korean.z ในไอจีได้ค่ะ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
112
จำนวนไลค์
2579

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Intransitive verb ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Intransitive verb

Haneul_korean.z
19
0
Transitive Verb ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Transitive Verb

Haneul_korean.z
11
0
คำศัพท์จีนHSK[600คำ] ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอื่นๆ

คำศัพท์จีนHSK[6...

Haneul_korean.z
101
0
พยัญชนะภาษาลาว ปก
  • มัธยมต้น
  • อาเซียนศึกษา

พยัญชนะภาษาลาว

Haneul_korean.z
16
0
บทสนทนาภาษาจีน ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาจีน

บทสนทนาภาษาจีน

Haneul_korean.z
15
0